สินค้า

Mixing,Pre-Amplifier - TOA
Mixing Amplifier,Pre Amp.,Processor - TOA เราเป็นผู้จัดจำหน่าย อีกหนึ่วงคุณภาพที่เทียบเท่า Bosch ที่เรา กล้า รับประกัน 
 

TOA DA-250F Multichannels Digital Power Amplifier 250 w. Class D

 • ราคาปกติ : 69,000.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 58,650.00 ฿
 
 

TOA DA-250D 2-Channel Digital Power Amplifier 250 w. Class D

 • ราคาปกติ : 44,800.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 38,080.00 ฿
 
 

TOA A-1712 Mixer Power Amplifier 120 w. 6 Mic.

 • ราคาปกติ : 18,200.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 15,470.00 ฿
 
 

TOA A-1706 PA. Amplifier 60 w.

 • ราคาปกติ : 15,980.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 14,390.00 ฿
 
 

TOA A-1812 Mixer Power Amplifier 120 w.2 zone

 • ราคาปกติ : 19,400.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 16,490.00 ฿
 
 

TOA A-1806 Mixer Power Amplifier 60 w.2 zone

 • ราคาปกติ : 16,800.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 14,280.00 ฿
 
 

TOA A-3224D-AS Digital Mixer Amplifier 240 w.*AS model*

 • ราคาปกติ : 13,000.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 11,050.00 ฿
 
 

TOA P-3248D Digital Booster Amplifier *AS model*

 • ราคาปกติ : 19,500.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 16,575.00 ฿
 
 

TOA EV 20R Sound Repeater

 • ราคาปกติ : 25,400.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 21,590.00 ฿
 
 

TOA TT-208 weekly Program Timer *AS model*

 • ราคาปกติ : 25,400.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 21,590.00 ฿
 
12