วิธีการส่งสินค้า
การจัดส่งสินค้า (Transporter )

 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในบริการของเรา ทางบริษัท ฯ บริการจัดส่งสินค้าให้ ภายใต้เงื่อนไข และข้อกำหนดของเรา ดังต่อไปนี้ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

     1. เขตกรุงเทพ และ ปริมณฑล 
        - เราบริการส่งให้ ฟรี สำหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ และมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50,000บาท
        - ในกรณีที่สินค้ามีมูลค่าต่ำกว่า 50,000 บาท เราจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ โดยคิดค่าจัดส่งเริ่มต้นที่  100 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนและน้ำหนัก
        - กรณี สินค้ามูลค่าไม่ถึง 1,000 บาท ท่านจะต้องมารับเอง หรือเสียค่าจัดส่งเอง เริ่มต้นที 100-150 บาท ตามมูลค่าที่เห็นเหมาะสม ที่ทางจัดส่งแจ้ง

     2. ลูกค้าต่างจังหวัด  
 เราจัดส่งได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟ,รถทัวร์ ,ทางไปรษณีย์แบบเร่งด่วน หรือบริษัทฯ ขนส่งต่างๆ หากท่านมีบริษัทฯ ขนส่งประจำ รบกวนแจ้งทางเรา..ด้วย
        - หากสินค้ามีมูลค่าต่ำกว่า 3,000-5,000 บาท เราคิดค่าจัดส่งเริ่มต้นที่ 100 บาท
        - แต่ถ้าสินค้ามีมูลค่ามากกว่าเรา 50,000 บาท เราจัดส่งให้ ฟรี  (กรุงเทพ/ปริมณฑล)


ช่องทางการจัดส่งสินค้า   
     - ทางบริษัท ฯจัดส่งให้โดยรถทัวร์ โดยท่านสั่งเช้า ก่อนเที่ยง จะได้รับสินค้าในวันถัดไป
     - ถ้าส่งทางไปรณ๊ย์ จะได้รับตามเวลาของทางไปรษณีย์ที่กำหนด
     - จัดส่งทางบริษัทฯขนส่ง Kerry Express ,ไปรษณีย์ไทย
     - กรณีที่ท่านมีขนส่งที่เคยมีการส่งสินค้าอยู่แล้ว ..กรุณาแจ้งให้ทางเราทราบด้วย จะเป็น
พระคุณอย่างยิ่ง และยังช่วยให้ท่านได้รับสินค้าเร็วขึ้น

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการของเราด้วยดีเสมอมา
ผิดพลาดอะไรไปขอให้ท่านช่วยชี้แนะ ,แนะนำ ,ติชม ได้ทุกวันที่ True : 089 199 0528

ข้อชี้แนะ,แนะนำของท่าน เราจะนำมาปรับปรุง พัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
อะไรที่พนักงานของเราผิดพลาดไป ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย