สินค้า

 

TANNOY VX 12Q Passive 12" Loundspeaker 700 w.

 • ราคาปกติ : 77,160.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 65,590.00 ฿
 
 

BIAMP NEXIA PM Digital Signal Processsor 4 mic/Line,6 Stereo input 6 Line Output

 • ราคาปกติ : 103,400.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 87,890.00 ฿
 
 

QSC CMX 2000Va Stereo Power Amplifier 1100 w.8-ohms.

 • ราคาปกติ : 70,000.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 59,900.00 ฿
 
 

QSC CMX 800Va Stereo Power Amplifier 450 watts.8-ohms./100V.2300w.

 • ราคาปกติ : 35,000.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 29,750.00 ฿
 
 

QSC CMX 500Va Power Amplifier 300 w.8-ohm/100V.600w.

 • ราคาปกติ : 25,000.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 21,250.00 ฿
 
 

QSC RMX2450a Stereo Power Amplifier 450 w.

 • ราคาปกติ : 35,000.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 29,750.00 ฿
 
 

QSC RMX 1450a Stereo Power Amplifier 300 w.

 • ราคาปกติ : 25,300.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 21,500.00 ฿
 
 

QSC RMX850a 2-Channel Power Amplifier 200 w.

 • ราคาปกติ : 21,400.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 18,190.00 ฿
 
 

QSC PLX1802 Low-z Power Amplifier 320 w.8-ohms.

 • ราคาปกติ : 48,100.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 40,885.00 ฿
 
 

QSC PLX1804 Low-z Power Amplifier 550 w.8-ohms.

 • ราคาปกติ : 39,900.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 33,915.00 ฿
 
 

QSC PLX1104 Stereo Power Amplifier 325 w.8-ohms.

 • ราคาปกติ : 34,000.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 28,900.00 ฿
 
1234567