ออกแบบ,วางระบบ,กำหนดอุปกรณ์ ฟรี! * Tel: 02 045 4549 ,AIS: 081 829 2449  True : 089 199 0528 ทุกวันทำการ * Professional Audio-Visual-Lighting system  - ปี 2560 จะมีการปรับราคาสินค้า กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง 
 
 
 

สินค้า

Stage ,Theatre Lighting - Lite-puter
 

Lite-Puter CX-2 6 Channel DMX-512 Console

 • ราคาปกติ : 16,750.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 12,790.00 ฿
 
 

Lite-Puter ECP-T04 DMX-512 Programmable Touch Screen Panel

 • ราคาปกติ : 47,550.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 44,750.00 ฿
 
 

Lite-Puter CX-12II 96 Channel DMX-512 Console

 • ราคาปกติ : 50,590.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 49,250.00 ฿
 
 

Lite-Puter CX-404/CX-604/CX-804/CX-1204 4/6/8/12 Channel DMX-12 Console

 • ราคาปกติ : 12,650.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 11,550.00 ฿
 
 

Lite-Puter CX-3B DMX-512 Console

 • ราคาปกติ : 28,490.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 27,500.00 ฿
 
 

Lite-Puter Junior DMX-512 Compact Lighting Console

 • ราคาปกติ : 18,550.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 17,900.00 ฿
 
 

Lite-Puter AX-1205 12 Channel Chaser

 • ราคาปกติ : 36,790.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 35,160.00 ฿
 
 

Lite-Puter DX-1220/DX-1210/DX-1230 12 Channel Modular Dimmer Pack

 • ราคาปกติ : 72,650.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 71,600.00 ฿
 
 

Lite-Puter DX-626 6 Channel Dimmer

 • ราคาปกติ : 27,890.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 26,850.00 ฿
 
 

Lite-Puter DX-404 4 Channel Dimmer

 • ราคาปกติ : 9,250.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 8,500.00 ฿
 
 

Lite-Puter DX-630 6 Channel Modular Dimmer Pack

 • ราคาปกติ : 67,840.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 66,490.00 ฿
 
 

Lite-Puter DX-1228 12 Channel Modular Dimmer Pack

 • ราคาปกติ : 129,900.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 127,860.00 ฿