ออกแบบ,วางระบบ,กำหนดอุปกรณ์ ฟรี! * Tel: 02 045 4549 ,AIS: 081 829 2449  True : 089 199 0528 ทุกวันทำการ * Professional Audio-Visual-Lighting system  - ปี 2560 จะมีการปรับราคาสินค้า กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง 
 
 
 

สินค้า

Housing,Hanger,Acc - Panasonic
Panasonic Housing ,Lense ,Bracket เป็นสินค้าเฉพาะรุ่น ทางบริษัทฯ ไม่ได้จำหน่ายราคาค่อนข้างสูง
จะใช้สินค้าทั่วไปทดแทน  ซึ่งในการกำหนดอุปกรณ์ ทางเราจะแนะนำลูกค้าให้ เป็นกรณีไป
ขอบคุณ ที่ใช้บริการของเรา