สินค้า

Volume,Chime mic - Bosch
Volume,Chime mic - Bosch
 

BOSCH PLN-6CS Plena 6 Zone Al-in-one system

 • ราคาปกติ : 12,800.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 11,520.00 ฿
 
 

Bosch LBB 1941/00 Plena Call Station

 • ราคาปกติ : 8,200.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 7,380.00 ฿
 
 

Bosch LBB 1946/00 Plena 6-Zone call station

 • ราคาปกติ : 14,000.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 12,600.00 ฿
 
 

Bosch LBB-1950/10 Table top unidirectional condenser microphone

 • ราคาปกติ : 4,300.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 3,870.00 ฿
 
 

Bosch PLE-2CS Plena Two - zone call station

 • ราคาปกติ : 10,000.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 9,000.00 ฿
 
 

Bosch PLE-1CS Plena All Call Station

 • ราคาปกติ : 4,900.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 4,410.00 ฿
 
 

Bosch PLE-1SCS Plena easy line Microphone

 • ราคาปกติ : 5,400.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 4,860.00 ฿
 
 

Bosch PLE-WP3S2Z-EU Wall Panel

 • ราคาปกติ : 4,600.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 4,140.00 ฿
 
 

Bosch LBC 1430/10 Program ปุ่มเลือกโปรแกรม

 • ราคาปกติ : 3,800.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 3,420.00 ฿
 
 

Bosch LBC 1420/10 Volume Control 100 w.(mk)

 • ราคาปกติ : 3,800.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 3,420.00 ฿
 
 

Bosch LBC 1410/10 Volume Control 36 w.(mk)

 • ราคาปกติ : 1,400.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 1,260.00 ฿
 
 

Bosch LBC1400/10 Volume Control 12 w. MK

 • ราคาปกติ : 1,400.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 1,260.00 ฿