สินค้า

Mixing,Pre-Amplifier - InterM
Inter M  Mixing Amplifimplifier ,Zone selector 
 

Inter M PM-6228 Monitor Panel 8 Input

 • ราคาปกติ : 9,600.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 8,640.00 ฿
 
 

Inter M PW-6242A Program Timer

 • ราคาปกติ : 20,150.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 18,140.00 ฿
 
 

Inter M PS-6116 EMERGENCY SWITCHER, AUTO FIRE DETECTION, DC 24V OPERATION

 • ราคาปกติ : 8,350.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 7,520.00 ฿
 
 

Inter-M PA-6336 PA. Power Amplifier 4-Ohms/70V./100V. 360 w.

 • ราคาปกติ : 21,850.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 19,670.00 ฿
 
 

Inter M PA-6348 Public Address Power Amplifier 4 ohms/70/100V 480 w.

 • ราคาปกติ : 27,890.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 25,100.00 ฿
 
 

Inter M RM-8000 Remote Microphone Station 8 zone

 • ราคาปกติ : 12,800.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 11,550.00 ฿
 
 

Inter M LM-8000 Wall Mount Remote Control with Selection

 • ราคาปกติ : 4,390.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 3,950.00 ฿
 
 

Inter M PX-8000 8x8 Audio Matrix Mixer/Controller System

 • ราคาปกติ : 36,570.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 32,915.00 ฿
 
 

Inter M PMU-600N Mixing Amplifier 600 w. ,MP-3 with 2.8" Display ,5 Zone selector

 • ราคาปกติ : 39,320.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 35,390.00 ฿
 
 

InterM PMU-480N Mixing Amplifier 480 w. ,MP-3 with 2.8" Display ,5 Zone selector

 • ราคาปกติ : 37,490.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 33,740.00 ฿
 
 

Inter-M PMU-360N Mixing Amplifier 360 w. ,MP-3 with 2.8" Display ,5 Zone selector

 • ราคาปกติ : 36,120.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 32,500.00 ฿
 
 

Inter-M PMU-240N Mixer Power Amplifier 240 w. ,MP-3 ,2.8" Display

 • ราคาปกติ : 28,530.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 25,680.00 ฿
 
123